Publicaties

Wetenschappelijke artikelen (Nederlandstalig)

Janssens, F.J.G. (1985). Betrouwbaarheid en validiteit in interpretatief onderzoek, Pedagogisch Tijdschrift, 10, 3, 149-161.

Janssens, F.J.G. (1985). Een voorstel tot een evaluatiesysteem voor diagnostiserend onderwijzen, Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming & Onderwijs. 1, 4, 150-159.

Janssens, F.J.G. & A.M.E. Lamers (1986). Ontwikkeling van evaluatie-instrumenten: verslag van een inventarisatie-onderzoek onder onderwijsbegeleidingsdiensten, pedologische instituten en universitaire vakgroepen. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming & Onderwijs. 2, 1, 18-27.

Janssens, F.J.G. (1986). Toetsen in de onderwijspraktijk: stand van zaken. Tijdschrift voor Onderwijsresearch.11, 1, 2-22.

Janssens, F.J.G. (1986). De evaluatiepraktijken van leerkrachten in het buitengewoon onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 25, 3, 146-157.

Janssens, F.J.G. (1986). Functioneren van leerdoelgerichte toetsen in het basisonderwijs. Pedagogisch Tijdschrift. 11, 3, 155-164.

Janssens, F.J.G. (1987). De invloed van differentiatie, het algemene rekenniveau en de beheersingsgraad op de voortgangsevaluatie bij rekenen. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming & Onderwijs. 3, 1, 2-13.

Janssens, F.J.G. & H.C. Rudman (1988). Het Klasse-archief: leren evaluatiegegevens te gebruiken. ID Tijdschrift voor lerarenopleiders.

Janssens, F.J.G. (1988). Evalueren als onderwerp van begeleiding. School & Begeleiding. December 1988. p. 27-31.

Janssens, F.J.G. & H.C. Rudman (1989). Evaluatiegegevens selecteren, wegen en gebruiken: een programma voor de opleiding en nascholing van docenten. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming & Onderwijs. 5, 2, 87-106.

Janssens, F.J.G. (1990). De invoering van de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming & Onderwijs. 6, 2, 76-90.

Janssens, F.J.G. (1995). De evaluatie van het basisonderwijs door de CEB. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 20, 1, p. 3-12.

Janssens, F.J.G., & A. Visscher (2004). Naar een kwaliteitskaart voor het primair onderwijs. Pedagogische Studiën. 81 (5), 371-383.

de Wolf, I., & Janssens, F. J. G. (2004). Risico-analyses en toezicht op het basisonderwijs. Paper presented at Onderwijsresearchdagen, Utrecht.

Wolf, I. de, & Janssens, F.J.G. (2005). Effecten en neveneffecten van inspecties en prestatie-indicatoren in het onderwijs: een overzicht van empirische studies. Pedagogische Studiën, 82(6), 421-435.

Janssens, F.J.G. (2006) Onderwijstoezicht en Educational Governance. Nederlands Tijdschrijft voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid. 18(1), 3-24.

Tuin, S.M., Janssens, F.J.G., Van den Bergh, H. & Robben, P.H.B. (2009). Het ene oordeel is het andere niet: kwantitatieve analyse van de variatie bij IGZ-inspecteurs. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 153,8, 322-326.

Tuin, S.M., Van den Bergh, H. & Robben, P.H.B. & Janssens, F.J.G (2009). De relatie tussen normen en oordelen in het toezicht op de Gezondheidszorg. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde. 87,6, 269-276.

Wetenschappelijke artikelen (internationaal)

Janssens, F.J.G., & F.L. Leeuw (2001). Schools make a difference, but each difference is different: on Dutch schools and educational equality: Trends and challenges. In: Heyneman, S.P. (ed.). Global Issues in Education. Peabody Journal of Education, 76 (3&4), 41-56.

Wolf, I. de, & Janssens, F.J.G. (2005). Effects and side effects of inspections and accountability in education: an overview of empirical studies. Working Paper Series WP 53/05. Amsterdam: Scholar.

Amelsvoort, G. van, Bos, K., Janssens, F., Klaver, L., Lelyveld, J., & Pol. M. (2006). Proportional supervision and school improvement form an international perspective. A study into the (side) effects of utilizing school self-evaluations for inspection purposes in Europe. Utrecht: Netherlands’ Education Inspectorate.

De Wolf, I.F. & Janssens, F.J.G. (2007). Effects and side effects of inspections and accountability in education: a review of empirical studies. Oxford Review of Education. 33,3,379-396.

Janssens, F.J.G. & Van Amelsvoort, H.W.C.H. (2008). School self-evaluation and school improvement in Europe: an exploratory study. Studies in Educational Evaluation. 34,15-23.

Janssens, F.J.G. & De Wolf, I.F. (2009). Analyzing the assumptions of a policy program: an ex-ante evaluation of Educational Governance in the Netherlands. American Journal of Evaluation. 30,3,411-425

Tuin, S.M., Robben, P.H.B., Janssens, F.J.G. & Van den Bergh, H. (2011). Evaluating instruments for regulation of health care. Journal of Evaluation in Clinical Practise.17,3,411-425.

Tuin, S.M., Janssens, F.J.G., Robben, P.H.B. & Van den Bergh, H. (2011). Reducing interrater variability and improving health care: a meta-analytical review. Journal of Evaluation in Clinical Practise. DOI: 10.1111/j.1365-2753.2011.01.705.x.

Janssens, F.J.G. (2011). The impact of the publication of school performance indicators in the Netherlands. International Journal of Educational Policies, 5(2), 55-73.

Tuijn , S, Van den Bergh, H., Robben, P. & Janssens, F. (2014) Experimental studies to improve the reliability and validity of regulatory judgments on health care in the Netherlands: a randomised controlled trial and before and after case-study. Journal of Evaluation in Clinical Practice. doi:10.1111/jep.12136

Janssens, F.J.G. & Ehren, M.C.M. (2016). Toward a model of school inspections in a polycentric system. Evaluation and Program Planning.  56, 88-98. DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2016.03.012

Ehren, M.C.M., Janssens, F.J.G., Brown, M., McNamara, G., O’Hara, J. & Shevlin, P .(2017) Evaluation and decentralised governance: Examples of inspections in polycentric education systems. Journal of  of Educational Change.  DOI 10.1007/s10833-017-9297-9

Papers en lezingen (Internationaal)

Janssens, F.J.G. (1986). The evaluation practices of Dutch elementary school teachers. San Francisco (Cal.), AERA-paper.

Janssens, F.J.G. (1994). Quality in schools: responsibility, assurance and value. (NZ): OECD.

Janssens, F.J.G. (1994). Educational evaluation in primary and secondary schools by the Netherlands’ Inspectorate of Education. Reykjavik: Nordic Council of Ministers.

Janssens, F.J.G. & Zwarts, M.A. (1994). Evaluation by the Netherlands’ Inspectorate of Education. Den Haag: European Evaluation Society.

Wolf, I. de, & Janssens, F.J.G (2004). Schools at risk; the use of risk analysis in school inspections. Paper presented at the International Congress of School Effectiveness and School Improvement, Rotterdam, January 2004.

Janssens, F.J.G. (2006). National Examinations in the Netherlands. Paper presented at the Annual Meeting of the Vienna Christian Teachers Association, 21 October 2006, Wenen

Janssens, F.J.G. (2006). Educational Governance in the Netherlands: Evaluation of a programme theory. Paper presented at ECER 2006, 13-16 September 2006, Geneva

Janssens, F.J.G. (2006). The influence of Accountability Information on the Quality of Schools: naming and shaming? Paper presented to the Conference of Quality and Education, Willemstad, Curacao 3-4 mei 2006

Janssens, F.J.G. (2006), Supervision and Educational Governance in the Netherlands. Paper presented to the Conference of Quality and Education, Willemstad, Curacao 3-4 mei 2006

Janssens, F.J.G. (2007). Supervising the quality of education. In: W. Böttcher & H.G. Kotthoff (Eds). Schulinspektion: Evaluation, Rechenschaftsleging und Qualitätsentwicklung [School inspection: Evaluation, accountability and quality development]. Münster: Waxman.

Janssens, F.J.G. (2007). Introduction to the methodology of developing frameworks for inspection. Paper presented to the seminar Monitoring School Quality in Croatia, Lovran 22 en 23 november.

Janssens, F.J.G. (2007). The methodology of developing frameworks for supervision. Paper presented to the seminar Monitoring School Quality in Croatia, Lovran 22 en 23 november.

Janssens, F.J.G. (2007). Effects and side effects of school inspections and public performance indicators. Paper presented to the seminar Monitoring School Quality in Croatia, Lovran 22 en 23 november.

Janssens, F.J.G. (2011). Standards for Basic Quality in Primary and Secondary Eduaction. Lezing voor scholen in Caribisch Nederland: Bonaire, St Eustatius en Saba, maart 2011.

Janssens, F.J.G. (2011). Failing schools in The Netherlands. Lezing ten behoeve van de Tagung Failing Schools. Pädagogischen Hochschule FHNW/Forum Bildung, Basel 9 september 2011.

Janssens, F.J.G. (2011). Models for Evaluating Achievement. Lezing ten behoeve van de Tagung Failing Schools. Pädagogischen Hochschule FHNW/Forums Bilden, Basel 9 september 2011.

Janssens, F.J.G. (2015). Toward a model of school inspections in a polycentric system. Paper presented at the ORD 2015, June 18, Leiden.

Janssens, F. & Maassen, N. (2015). School inspections in a polycentric context: The Dutch Inspectorate of Education. Paper presented at the ORD 2015, June 18, Leiden.

O’Hara, J., Brown, M., McNamara, G., Ehren, M., Janssens, F., Simeonova, R., (2015) Charting the Rise of Polycentric Evaluation, European Conference on Educational Research, 09-SEP-15 -11-SEP-15, Budapest.

Ehren,M.  Janssens, F.,  Brown, M.  McNamara, G., O’Hara, J. & Simeonova, R.  (2016). Changing roles and methods of inspections; theoretical framework. Paper presented ad the ICSEI Conference, Glasgow from 6-9 January 2016.

Janssens, F. &, Maassen, N.  (2016). School inspections in a polycentric context: The Dutch Inspectorate of Education. Paper presented ad the ICSEI Conference, Glasgow from 6-9 January 2016.

Papers en lezingen (Nederlandstalig)

Janssens, F.J.G. (1984). Relaties tussen evalueren en didactische maatregelen, Tilburg, ORD-paper.

Wolf, I. de, & Janssens, F.J.G (2004). Risicomodellen en onderwijstoezicht. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen, Utrecht, juni 2004.

Janssens, F.J.G., Vanotterdijk, R. & De Wolf, I. (2005). De stand van het toezicht in Nederland en Vlaanderen. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen, Gent, juni 2005.

Janssens, F.J.G. (2005). Assessment door onderwijstoezicht: mogelijkheden en ontwikkelingen. VOR Themaconferentie 2005 ‘Assessment als motor voor leren’: Enschede.

Janssens, F.J.G. (2005). De WOT en zelfevaluatie: een LAT-relatie. Congres Directie en Inspectie: zelfevalueren kun je leren! van de managementgroep PO van de Onderwijsbond CNV: Amersfoort.

Janssens, F.J.G. (2006). Waar blijft het bewijs? Over het gebruik van wetenschappelijke inzichten in het Onderwijs. Paper gepresenteerd bij de introductie van de Mastersopleiding Educational Management. Willemstad, Curaçao, University of the Netherlands Antilles.

Janssens, F.J.G. (2006). Beschermen of bewustmaken? Over de rol van de toezichthouder jegens de kiezende consument. Derde Vide Nieuwjaarslezing, 10 januari 2006, Nieuwspoort Den Haag

Janssens, F.J.G. (2006). Inspecteurs verschillen, maar het ene verschil is het andere niet. Lezing ten behoeve van de conferentie over het beroep van inspecteurs Inspectie voor de Volksgezondheid. Utrecht, 30 november 2006

Janssens, F.J.G. (2006). Front en back office bij de onderwijsinspectie: mogelijkheden tot samenwerking. Lezing ten behoeve van een studiedag van het Experticecentrum van de Arbeidsinspectie. Lelystad, 22 november 2006.

Janssens, F.J.G. (2006). Over toezicht en governance in het onderwijs. Lezing ten behoeve van de Mastersopleiding Leadership in Education van Christelijke Hogeschool Windesheim. Driebergen, 11 januari 2006

Janssens F.J.G. (2006). The Risk Management of Everything. Over de mogelijkheden en onmogelijkheden van risicomanagement bij toezichthouders. Lezing ten behoeve van het project Geïntegreerd Toezicht. Den Haag, 2 maart 2006

Janssens F.J.G. (2006), Kwaliteitskaarten in het Onderwijs: Naming en shaming. Lezing ten behoeve van de Arbeidsinspectie en de Inspectie werk en inkomen. Den Haag, 5 april 2006

Janssens, F.J.G. (2006), De kwaliteit van het interne toezicht. Lezing ten behoeve van de Dag van het Toezicht, van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstelling. 22 Juni 2006 Jaarbeurs te Utrecht

Janssens F.J.G. (2006), Inspecteren blijft mensenwerk! Lezing ten behoeve van het symposium ‘Checklist of professional judgement’ van de Inspectie Werk en Inkomen. Den Haag, 28 juni 2006

Janssens F.J.G. (2006). Ontwikkeling van toetsingskaders. Gastcollege aan de samenwerkende inspectie-academies ten behoeve van een pilot voor een gemeenschappelijke introductiecursus. Utrecht, 8 september 2006. Inspectie voor de Gezondheidszorg

Janssens F.J.G. (2006). Ontwikkeling van toetsingskaders bij de onderwijsinspectie. Lezing ten behoeve van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Den Haag, 5 september 2006

Janssens F.J.G. (2006). De kwaliteit van het onderwijs in Almere, Bijdrage aan een studiedag van het Bestuur Openbaar Onderwijs Almere ten behoeve van directies en leerlingbegeleiders. Almere, 18 oktober 2006

Janssens, F.J.G. (2006). Beschermen of bewustmaken? Over de rol van de toezichthouder jegens de kiezende consument. Tweede Nieuwjaarslezing van de Vereniging van Toezichthouders en Evaluatoren (Vide). Den Haag, januari 2006.

Janssens, F.J.G. & De Wolf, I. (2007). Draagt onderwijstoezicht bij aan schoolverbetering? De effecten van het onderwijstoezicht op het primair onderwijs. Keynote voor het thema Beleid & Organisatie gepresenteerd op de ORD 2007 te Groningen.

Dijkstra, A.B., Henkens, L. & Janssens, F.J.G. (2007) Islamitisch onderwijs in Nederland: kwaliteit en cohesie? Paper voor de Onderwijsresearchdagen 6 – 8 juni 2007 Groningen.

Janssens, F.J.G. (2008). Reken en Wiskunde op de basisschool. Lezing ten behoeve van vertegenwoordigers van de GEU. Utrecht, 30 oktober 2008.

Janssens, F.J.G. (2008). De inspectie en de eindtoets: een LAT-relatie. Lezing ten behoeve van het Symposium Kindertoets of Keurmerk. Nationaal Onderwijsmuseum, woensdag 21 mei 2008.

Janssens, F.J.G. (2008). De evaluatie van voorgenomen beleid. Lezing ten behoeve van de NSOB op 3 maart 2008 te Rhenen.

Janssens, F.J.G. (2008). Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht 1998-2008. Lezing ten behoeve van de opleiding Master in Leadership in Education, 19 maart 2008 Driebergen.

Janssens, F.J.G. (2008). Inspecteren blijft mensenwerk! Lezing ten behoeve van de Inspectie op de Militaire Gezondsheidzorg te Hilversum, 11 maart 2008.

Janssens, F.J.G. (2009). De kwaliteit van het onderwijs op de BES-eilanden. Lezing ten behoeve van de Directie Primair Onderwijs, OCW, Den Haag 26 oktober 2009.

Janssens, F.J.G. (2009). Er gaat niets boven een goede theorie! Over onderzoek naar effecten van toezicht. Lezing ten behoeve van het Symposium Handhaving en Toezicht: een kwestie van effectieve gedragsbeïnvloeding. Ministerie van Justitie, Utrecht, 5 november 2009.

Janssens, F.J.G. (2009). De kwaliteit van het onderwijs op de BES-eilanden. Lezing ten behoeve van de Directie Primair Onderwijs, OCW, Den Haag 26 oktober 2009

Janssens, F.J.G. (2009). Het onderwijs op de BES-eilanden. Lezing ten behoeve van Centrale Financiën Instellingen (Cfi), OCW, Den Haag 29 september 2009

Janssens, F.J.G.& Visscher. A. (2009) Meer dan toetsen alleen…… In: Panama-conferentie 2009, 21-23 januari 2009, Noordwijkerhout.

Janssens, F.J.G. (2011). Effecten en neveneffecten van toezicht. Lezing ten behoeve van De Bestuursraad, 1 februari 2011, Woerden.

Janssens, F.J.G (2011). Modellen om onderwijsopbrengsten te beoordelen. Gastcollege ten behoeve van de Master Leiderschap in Education van Penta Nova, 3 maart 2011, Utrecht.

Janssens, F.J.G. (2011). Over onderzoek naar effecten van toezicht. Gastcollege te behoeve van de Master Evidence Based Policy and Education van Tier, Den Haag, 14 april 2011.

Janssens, F.J.G. (2011). Wat zeggen leerprestaties over de onderwijskwaliteit? Lezing ten behoeve van het seminar Ruimte voor Excelleren, KSG De Breul, Zeist, 28 oktober 2011.

Janssens, F.J.G. (2011). Bij het zesde lustrum van De Kwaliteit van het Onderwijs. Lezing ten behoeve van de Studiedag voor medewerkers PO en VO van het Cito, Arnhem, 29 november 2011.

Janssens, F.J.G. (2012). Het kwaliteitsbegrip in 30 jaar onderwijsbeleid. Bijdrage aan een leergang voor inspecteurs van het onderwijs. Utrecht, 30 januari 2013.

Janssens, F.J.G. (2012). Pilots Leerwinst en Toegevoegde Waarde in het Primair Onderwijs. Lezing ten behoeve van de SLO, 9 februari 2012, Enschede.

Janssens, F.J.G. (2012). Pilots Leerwinst en Toegevoegde Waarde in het Primair Onderwijs. Lezing ten behoeve van de PO-Raad, 19 april 2012, Utrecht.

Janssens, F.J.G. (2012). Beoordelen van leerwinst en toegevoegde waarde. Lezing ten behoeve van het project Beter Presteren op 6 september 2012, Gemeente Rotterdam.

Janssens, F.J.G. (2012). Beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs. Lezing ten behoeve van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Enschede op 5 november 2012 te Enschede.

Janssens, F.J.G. (2013). Pilots Leerwinst en Toegevoegde Waarde in het Primair Onderwijs. Lezing ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs. Utrecht, 5 februari

Janssens, F.J.G (2013). Modellen om onderwijsopbrengsten te beoordelen. Gastcollege ten behoeve van de Master Leadership in Education van Penta Nova, 14 maart 2013, Utrecht.

Janssens, F.J.G. (2013). Leerwinst en Toegevoegde Waarde in het Primair Onderwijs. Lezing ten behoeve van een expertmeeting georganiseerd door de PO-Raad en Cito, 17 mei 2013, Utrecht.

Rekers-Mombarg, L. & Janssens, F. (2013). Effect van correctie voor de meetfout van een LOVS-toets op de toegevoegde waarde van een basisschool. Paper ten behoeve van de ORD 2013, 30 juni 2013, Brussel.

Janssens, F.J.G. (2013). Beoordelen van leerwinst en toegevoegde waarde. Paper ten behoeve van de ORD 2013, 30 juni 2013, Brussel.

Janssens, F.J.G. (2013). Pilots Leerwinst en Toegevoegde Waarde in het Primair Onderwijs. Presentatie ten behoeve van staatssecretaris S. Dekker, Den Haag, 28 augustus 2013.

Janssens, F.J.G. (2014). Wat zeggen leerprestaties over onderwijskwaliteit? ISO Master class op 23 januari 2014 ten behoeve van het Programma Beter Presteren te Rotterdam.

Janssens, F.J.G. (2014). Over het meten van toegevoegde waarde in het primair onderwijs. Paper ten behoeve van de ORD 2014, 13 juni te Groningen.

Dobbelaer, M.J., Visscher, A.J. & Janssens, F.J.G. (2015). Review van observatie-instrumenten voor het meten van leraarbekwaamheden in het primair onderwijs. Paper ten behoeve van de ORD 2015, 19 juni te Leiden.

Boeken, bijdragen aan bundels en andere wetenschappelijke publicaties

Janssens, F.J.G. (1982). Leerdoelgerichte toetsen in het basisonderwijs: een onderzoek naar het functioneren van een serie leerdoelgerichte toetsen, Arnhem: Cito. Algemene Publicatie nr. 27.

Janssens, F.J.G. & A.M.E. Lamers (1985). Inventarisatie van evaluatie-instrumenten voor rekenen en taal in het primair onderwijs. Arnhem: Cito. Specialistisch Bulletin nr. 40.

Janssens, F.J.G. (1986). Functioneren van algemene niveau toetsen in het basisonderwijs. In: W.J. van der Linden (red.). Moderne methoden van toetsconstructie en -gebruik. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Janssens, F.J.G. (1986). Evalueren door leerkrachten: een configuratie-onderzoek. In: R. van den Berg & P. Hermeling (red.). Ervaringen met het betrokkenheidsmodel. Den Bosch: KPC.

Janssens, F.J.G. (1986). De evaluatiepraktijken van leerkrachten. Een beschrijvend onderzoek naar het evalueren tijdens het rekenen in het primair onderwijs. Arnhem: Cito. Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen (promotor: prof. dr H.P.M. Creemers).

Janssens, F.J.G. (1987). Effectiviteitsverschillen in de evaluatie door leerkrachten. In: J.J.Peters & H.H. Tillema (red.). Scholing in onderwijs en bedrijf. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Janssens, F.J.G. & J.M. Wijnstra (1987). Vaststelling en effecten van overlap tussen toets en onderwijs. Arnhem: Cito. PPON-documenten nr. 2.

Janssens, F.J.G. (1987). Het Klasse-archief: een practicum voor het leren gebruiken van leerlinggegevens bij onderwijskundige beslissingen. Arnhem: Cito.

Janssens, F.J.G. (1987). De evaluatie van het rekenonderwijs door leerkrachten. In: De Lange Jzn, J. (red.). Toetsen, eindtermen en opvattingen over wiskunde-onderwijs. Utrecht: Vakgroep Onderzoek Wiskunde-onderwijs & Onderwijscomputercentrum.

Janssens, F.J.G. (1988). Voortgangsevaluatie en resultaatbepaling door leerkrachten. In: A.G. Bus & S.J. Pijl (red.). Diagnostiek en leerlingbegeleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Janssens, F.J.G. & E.J.J. Kremers (1988). Toetsing en Evaluatie. In: C.B. Bisschop, W.J. Nijhof en A.M.L. van Wieringen (red.). Poly-onderwijs zakboekje. PBNA: Arnhem.

Janssens, F.J.G. (1988). Evaluerend onderwijsgedrag. In: Creemers, B.P.M. et. al. (red.), Onderwijskundig Lexicon. Editie II. Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij.

Alberts, R., P. Goldebeld, F.J.G. Janssens et. al. (1988). Toetstechnische begrippenlijst. Arnhem; Cito.

Janssens, F.J.G. & A.H.J. Moelands (1989). Management van leervorderingen. In: Dietvorst, C., P. Lem, J. Lowyck & S. Veenman (red.). Management in de klas. Culemborg: Lemma bv.

Brink, H., J. Wijnstra & F.J.G. Janssens (1989). Inventarisatie van het leer- en vormingsaanbod bij bewegingsonderwijs. Cito: Arnhem. PPON-rapport nr. 1.

Brink, H., J. Wijnstra & F.J.G. Janssens (1989). Inventarisatie van het leer- en vormingsaanbod bij de beeldende vorming in de basisschool. Cito: Arnhem. PPON-rapport nr. 2

Van Deventer, M.M. & F.J.G. Janssens (1989). Informatietechnologie in het primair onderwijs. In: C.M. van Putten & M. Beishuizen (red.). Informatietechnologie en media. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Janssens, F.J.G. & H.W.M. van den Nieuwenhof (1989). Informatietechnologie in het LBO, AVO en VWO. In: C.M. van Putten & M. Beishuizen (red.). Informatietechnologie en media. Lisse; Swets & Zeitlinger.

Van Essen, W.A., F.J.G. Janssens & B.J. Wevers (1989). Informatietechnologie in het middelbaar beroepsonderwijs. In: C.M. van Putten & M. Beishuizen (red.). Informatietechnologie en media. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Janssens, F.J.G. (1991). Schoolevaluatie: naar een inspectie-aanpak voor het evalueren van scholen. Zoetermeer: Inspectie van het Onderwijs.

Janssens, F.J.G. & Zwarts, M.A. (1994). Meten van kerndoelen met PPON-toetsen. De Meern: Inspectie van het Onderwijs.

Janssens, F.J.G. (1995). De evaluatie van het schoolwerkplan. In: Nijhof, W.J. e.a. Handboek Curriculum: modellen, theorieën, technologieën. Lisse: Swets & Zeitlinger (2e druk).

Janssens, F.J.G. (1996). Kwaliteitsbewaking door de onderwijsinspectie. In: J. Scheerens (red.). Kwaliteitszorg in het onderwijs. Alphen a/d Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink (Onderwijskundig lexicon).

Janssens, F.J.G. (red.) (1997). Van Onderzoek naar evaluatie: de methodologie van de onderwijsinspectie. Den Haag: Delwel Uitgeverij.

Janssens, F.J.G. (1997). Zo zijn onze manieren: een twintigjarige zoektochtnaar een inspectiemethodologie voor onderwijsevaluatie. In: F.J.G. Janssens (red.) Van Onderzoek naar evaluatie: de methodologie van de onderwijsinspectie. Den Haag: Delwel Uitgeverij.

Janssens, F.J.G. (2000). Kwaliteit blijkt! Over de relatie tussen onderwijsproces en opbrengsten. Leiden: Vakgroep Onderwijsstudies Universiteit Leiden.

Janssens, F.J.G. & Leeuw, F.L. (2001). Scholen maken verschil. Maar het ene verschil is het andere niet. Tweede Onderwijslezing van de Inspectie van het Onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Janssens, F. J. G. (2003). Proportioneel toezicht in een kennisgeorienteerde inspectie. In B. Snel, & R. V. Naerssen (Eds.), Toezicht gebundeld: actuele ontwikkelingen in het toezicht op het onderwijs. Liber amicorum voor Johan C. van Bruggen (pp. -), Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Janssens, F.J.G. (2005). Toezicht in discussie. Over onderwijstoezicht en Educational Governance. Enschede: Universiteit Twente (oratie).

Janssens, F.J.G. (2006). De inspectie komt op bezoek. Alphen ad Rijn: Kluwer. Praktijkserie Basisschoolmanagement nr 40

Janssens, F.J.G. (2008). Scholen op de kaart: effecten en neveneffecten van de publicatie van schoolprestaties in Nederland. In: Vlaamse Onderwijsraad. Publieke informatie over scholen: een verkenning. Antwerpen: Garant.

Janssens, F.J.G. (2008). Een andere kijk op toetsen. Utrecht/Enschede: Inspectie van Onderwijs/Universiteit Twente.

Janssens, F.J.G., Ten Brinke, H, Holslag, V., Keijser, U & Van de Pol, P. (2008). Het onderwijs op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Janssens, F.J.G. & Noorlander, C.W. (2010). Goed onderwijsbestuur: opstellen over een nieuwe besturingsfilosofie van het onderwijs. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Janssens, F.J.G. & Noorlander, C.W. (2010). Goed onderwijsbestuur: inleiding en aanleiding. In: Janssens, F.J.G. & Noorlander, C.W. Goed Onderwijsbestuur: Opstellen over een nieuwe besturingsfilosofie van het onderwijs. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Janssens, F.J.G. & Noorlander, C.W. (2010). Slotbeschouwing. In: Janssens, F.J.G. & Noorlander, C.W. Goed Onderwijsbestuur: Opstellen over een nieuwe besturingsfilosofie van het onderwijs. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Janssens, F.J.G. (2010). Effecten en neveneffecten van horizontale verantwoording. In: Janssens, F.J.G. & Noorlander, C.W. Goed Onderwijsbestuur: Opstellen over een nieuwe besturingsfilosofie van het onderwijs. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Dijkstra, A.B. & Janssens, F.J.G (red.) (2012). Om de kwaliteit van het onderwijs: kwaliteitsbepaling en kwaliteitsbevordering. Den Haag: Boom | Lemma Uitgevers.

Janssens, F.J.G. & Dijkstra, A.B. (2012). Kwaliteitsbepaling in het onderwijs. In: Dijkstra, A.B. & Janssens, F.J.G (red.) (2012). Om de kwaliteit van het onderwijs: kwaliteitsbepaling en kwaliteitsbevordering. Den Haag: Boom | Lemma Uitgevers. (p. 7-21).

Janssens, F.J.G. & Dijkstra, A.B. (2012). Perspectieven op kwaliteit. In: Dijkstra, A.B. & Janssens, F.J.G (red.) (2012). Om de kwaliteit van het onderwijs: kwaliteitsbepaling en kwaliteitsbevordering. Den Haag: Boom | Lemma Uitgevers. (p. 215-242).

Janssens, F.J.G., Rekers-Mombarg, L. & Lacor, E. (2014). Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs: Eindrapportage. Rotterdam: CED-Groep. DOI: 10.13140/2.1.2575.4563.

Janssens, F.J.G. (2015). Broodje Aap, Noot, Mies. Vier mythes over onderwijs. Curacao: Inter-Contitental University of the Caribbean. (oratie).

Janssens, F.J.G. & Dijkstra, A.B. (2015). De ontwikkeling van het overheidstoezicht op de kwaliteit van het onderwijs: Theorie en praktijk rond de Inspectie van het Onderwijs. In: Mertens, F.J.H., Muller, E.R. & Winter, H.B. (Red.) Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland. Deventer: Wolters Kluwer. Handboeken Veiligheid.

Janssens, F.J.G. (2017). Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijstoezicht. In: Bal, R., Leistokow, I. & Stoopendaal, A. (2017). Toezicht in turbulente tijden. Liber Amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof dr Paul Robben, bijzonder hoogleraar Effectiviteit van toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg. 17 maart 2017. Rotterdam: Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit.

Janssens, F.J.G. (2017). Over verstandig onderwijsbeleid. In: Naaldijk, R.W.A. Onderwijs en meer….. Gedenkboek vijftig jaar Curacao Academy. Willemstad, Cur. : Curacao Academy.

Janssens, F.J.G. (2017). Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijstoezicht. In: Naaldijk, R.W.A. Onderwijs en meer….. Gedenkboek vijftig jaar Curacao Academy. Willemstad, Cur. : Curacao Academy.

Populair-wetenschappelijke artikelen

Janssens, F.J.G. (1980). Microcomputer in het basisonderwijs. Tussendoor: Bulletin van de SBD Dordrecht.6, 2, 24-32.

Janssens, F.J.G. (1981). Microcomputer in het onderwijs: enkele gebruiksmogelijkheden. Jeugd in School en Wereld. 65, 7, 395-402.

Janssens, F.J.G. (1981). Gebruiksfrequenties van rekenmethodes in het basisonderwijs. Jeugd in School en Wereld. 66, 1, 31-38.

Janssens, F.J.G. (1982). De microcomputer in het basisonderwijs. De wereld van het jonge kind. 9, 8, 194-196.

Janssens, F.J.G. (1983). De computer in dienst van evaluatie en sturing van het leerproces. Jeugd in School en Wereld. 68, 2, 27-34.

Janssens, F.J.G. & L.T.W. Verhoeven (1983). Mogelijkheden en beperkingen van systematische onderwijsevaluatie. Jeugd in School en Wereld. 68, 2, 20-25.

Janssens, F.J.G. & M.M. van Deventer (1983), Leerdoelgerichte rekentoetsen van het Cito. Willem Bartjens. 2, 2/3, 82-92.

Janssens, F.J.G. & G. Gerritsen (1985). Registreren van leerlinggegevens. Hoevelaken, CPS. O3-publikatie; verslag van de conferentie Beter Evalueren.

Janssens, F.J.G. (1986). Registreren van leerlinggegevens. De wereld van het jonge kind.13, 10, 279-284.

Wijnstra, J.M. & F.J.G. Janssens (1987). Wordt er steeds minder geleerd op school? Jeugd in School en Wereld. 71, 5, 4-8.

Janssens, F.J.G. (1987). Evalueren in pedagogisch perspectief. Verbum. Tijdschrift voor Jongerenkatechese. 54, 4, 69-75.

Janssens, F.J.G. (1988). Evalueren als onderwerp van begeleiding. School & Begeleiding. December 1988, p. 27-31

Janssens, F.J.G. (2001). De ene zwakke school is de andere niet. Basisschoolmanagement. 15,1,16-20.

Populair-wetenschappelijke boeken en bijdragen aan bundels

Janssens, F.J.G. (1984). Vingers aan de pols: over het registreren van leerlinggegevens. Tilburg: Zwijsen.

Janssens, F.J.G. (1984). Evaluatie-instrumenten voor het speciaal onderwijs. In: T. van den Broek et al. (red.). Ideëenboek voor het speciaal onderwijs, Enschede: SLO.

Janssens, F.J.G. (1985). Evaluatiepraktijken van leerkrachten in het buitengewoon onderwijs. In: T. van den Broek et al. (red.). Ideëenboek voor het speciaal onderwijs, Enschede: SLO.

Janssens, F.J.G. (1987). Het interpreteren van toetsresultaten tegen de achtergrond van het feitelijke onderwijs. In: J. Ahlers et al. (red.). Handboek basisonderwijs: Van Loghum Slaterus.

Janssens, F.J.G. (2005). Kwaliteit in het onderwijs: kwaliteitsbewaking door de inspectie. In J. Maas, J. Jacobs, & M. Muntinga (Eds.), Kwaliteit in praktijk. Deventer: Kluwer.

Janssens, F.J.G. (2006). De onderwijsinspectie komt op bezoek. Alphen a/d Rijn: Kluwer. Serie Basisschoolmanagement nr 40.

Janssens, F.J.G. (2014). Leerwinst en toegevoegde waarde voor schoolverbetering (1). Basisschoolmanagement, 28, (06), p. 16-20.

Janssens, F.J.G. (2014). Leerwinst en toegevoegde waarde voor schoolverbetering (2). Basisschoolmanagement, 28, (06), p. 21-25.

Onderzoeksrapporten van Cito

Janssens, F.J.G. (1981). Gebruiksfrequenties van rekenmethodes in het basisonderwijs. Arnhem: Cito. Documentatiereeks nr. 44.

Janssens, F.J.G. (1981). Een onderzoek naar gebruiksmogelijkheden van een serie leerdoelgerichte toetsen voor het basisonderwijs. Arnhem: Cito. Documentatiereeks nr. 47.

Janssens, F.J.G. (1983). Eerste inventarisatie van gebruiksvariaties van rekentoetsen van het Cito. Arnhem: Cito. Documentatiereeks nr. 107.

Janssens, F.J.G. (1983). De relatie tussen evalueren en onderwijs. Arnhem, Cito: Documentatiereeks nr. 110.

Janssens, F.J.G. (1983). De evaluatiepraktijken van leerkrachten tijdens het rekenonderwijs: een vooronderzoek ten behoeve van het project OER. Arnhem: Cito.

Janssens, F.J.G. (1984). Toetsgebruik getoetst: een literatuurverkenning. Arnhem: Cito. Documentatiereeks nr. 122.

Janssens, F.J.G. (1984). Evalueren en didactische maatregelen: een onderzoek naar de relaties tussen kennis van leerkrachten over hun leerlingen en het uitvoeren van evaluatieve beslissingen in het rekenonderwijs. Arnhem: Cito. Documentatiereeks nr. 123.

Janssens, F.J.G. (1984). Profiel van een Noord-Amerikaanse studiereis. Arnhem: Cito. Documentatiereeks nr. 121.

Janssens, F.J.G. (1985). Functioneren van rekentoetsen in het basisonderwijs, Arnhem: Cito. Documentatiereeks nr. 176.

Inspectierapporten

Inspectie van het Onderwijs (1988). De invoering van de wet medezeggenschap onderwijs. Zoetermeer: Inspectie van het onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs (1989). Doorstroming van leerlingen met een gemengd eindexamen AVO/LBO in het MBO en het KMBO. Zoetermeer: Inspectie van het onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs (1989). Onderwijs en Informatietechnologie: verslag van een onderzoek in de afdelingen MEAO van dag/avondscholen voor volwassenen. Zoetermeer: Inspectie van het onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs (1989). Volwassenen in het vt-MDGO in het schooljaar 1988/1989. Zoetermeer: Inspectie van het onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs (1990). Bevoegd en onbevoegd: over het gebruik van leseenheden in scholen voor MAVO, HAVO en VWO in het schooljaar 1988/1989. Zoetermeer: Inspectie van het onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs (1990). Volwassenen in het vt-MDGO in het schooljaar 1989/1990. Zoetermeer: Inspectie van het onderwijs.

Inspectie van het onderwijs (1998). Groepsgrootte in het basisonderwijs. De Meern: Inspectie van het onderwijs

Inspectie van het onderwijs (1999). Groepsgrootte en kwaliteit in het basisonderwijs. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.

Inspectie van het onderwijs (2000). De uitvoering van GOA en OALT door Nederlandse gemeenten. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.

Geef een reactie